Za učlanjenje u GS1 Crna Gora i preuzimanje međunarodnog GS1 kompanijskog prefiksa za vaše preduzeće potrebno je:

  • Da uplatite godišnju članarinu i pristupnu članarinu po profakturi (koju dobijate od GS1 Crna Gora)
  • Da popunite i ovjerite Pristupnicu i Zahtjev za dodelu broja
  • Da dostavite fotokopiju Rješenja o registraciji od Agencije za registre
  • Da dostavite Potvrdu o PDV-u

Pristupna izjava Zahtjev za dodelu GTIN-13

Kompanijski prefiks dobijate dan posle uplate na e-mail ili faks. Originale sa računom i Ugovorom, koji treba da potpišete i vratite nam ga, šaljemo poštom na vašu adresu.

 

Radno vrijeme sa članicama je od 8,00 do 15,00 časova